Suure Ema tervendus I - Salme MP3

Suure Ema tervendus I - Salme MP3

Tähemõrsja Salme

Riina Grethiel

See kursus on teekond tagasi Suure Ema kohalolekusse, kes Eestimaal avaldub kolme võimsa arhetüübina – Salme, Linda ja Annina. Need jumalannaprintsiibid võivad ilmuda ühteaegu kosmilisel ja isiklikul tasandil ning nendega taasühendumine avab juurdepääsu kaotsiläinud tarkuse, loomisvõime ja ammuunustatud väeni, mida on võimalik kasutada nii oma elu tervendamiseks kui kogu maailma hüvanguks.

Kursus koosneb kolmest osast, kuid ka iga osa on iseenesest terviklik, keskendudes ühele Kolmikjumalanna printsiipidest. Nii loengutes kui juhitud meditatsioonides käsitletakse kolme puhast naiseliku väe arhetüüpi – Salmet, Lindat ja Anni. Vaatleme neid arhetüüpe kui tavatasandit ületavaid ja ülendavaid kuvandeid, nii enesest väljaspool olevate toetavate ja esivanemate liini tervendavate kohaolekutena kui ka sisemiste jõududena, mida on võimalik äratada, et toetada oma kõrgema olemuse avaldumist kehatasandil.  

Selle kursuse põhifookuseks on arhetüüpe kasutades vabastada oma sisemist jumalanna väge ning taastada ja tugevdada meie muistseid juuri. Vägevaid jumalannakuvandeid leidub meie müütides ja regilauludes ning neile viitavad meie mustrid ja ornamendid. Ka energiatasandil on need kohalolekud tänaseni tuntavad.

„Eestlaste eeposes on salapärasel Lesknaisel, kes on Suure Ema võrdkuju, kolm imepärast tütart. Tegemist on kas haldjate või jumalannadega, sest nende saamislugu ei sarnane inimsünniga. Kõik kolm tütart on karjateelt leitud linnud – Salmeks sirguv kana, tedremunast kooruv Linda ja mõistatuslik Vares, kelle edasisest elukäigust meile midagi ei räägita, kuid kelle kohalolekut kohtame nii soomlaste Põhjala Emandas kui ka eesti regilaulude Annis. Imelised tütred üles kasvatanud Lesknaine on aga kõike ja kõiki hõlmav Kosmiline Ema ise. Salme on tema väljendus taevastel tasanditel, Linda on Suure Jumalanna emanatsioon Maa peal, kelle võimuses on luua kuldajastu, ning Ann on Lesknaise looritatud kohalolek hämaramatel aegadel.“ – Riina Grethiel Leppoja  

Rohkem kui kunagi varem on praeguse aja väljakutsed loomas maailma vajadust puhta teadvuse taassünniks nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil, et inimkonda kõrgemasse tulevikku juhatada. Kuna puhas teadvus on meile igiomane, leiame vihjeid ja juhiseid selle taasavastamiseks kõikidest kultuuridest ja esoteerilistest traditsioonidest. Kollektiivsel tasandil on erinevad muistse teadmise fragmendid juba üheks toimivaks tervikmustriks lõimumas ning sellesse tervikmustrisse kuulub ka läänemeresoomlaste ammuunustatud, kuid kunagi õitsva kultuuri valgustumisele viiv tarkus, mida tundsid meie kauged esivanemad.  

Kui soovime tervendada kannatust ja kaost, on vaja õppida kehastama iseenda kõrgemat olemust. Et seda saavutada, on suureks abiks, kui hakkame häälestuma omalaadsetele igavikulistele printsiipidele – täiuslikele arhetüüpidele ehk valguskuvanditele, mis aitavad meil käivitada omaenda sisemist täiuslikkust, sest valguse seemnena on see juba igaühe sees algselt olemas. Leidub teooriaid, mille kohaselt esindab oma sisemisele valgusele ärganud inimene järgmist arenguastet inimkonna evolutsioonis. Selline inimene suudab luua rahu enese sees ja enese ümber ning soovib elada maailmas, kus sõjad, saastatus, epideemiad ja võitlus igapäevase ellujäämise nimel on ületatud. Oma sisemise valguse äratanud inimene mõistab ka elu pühadust ning on pühendunud selle tagasitoomisele nii inimkogemusse kui maailma tervikuna.

Kõik muistsed müsteeriumkoolid säilitasid kuldajastu loomise võtmeid ning keskne koht neis õpetustes oli alati inimese sisemise valguse äratamisel ning ühenduse taastamisel seeselava jumalikkusega. Kuna polaarsust immanentsuse ja transtsendentaalsuse vahel ehk seeselava ja välise Jumala/Allika vahel ei tunnistatud, nähti Kõiksust ühteaegu mõõtmatu ja sügavalt isiklikuna. Nende õpetuste tuum oli esile kutsuda sügav sisemine transformatsioon, mis kulmineerus puhta algoleku ja sealt ilmuva täiusliku vormi, samuti taeva ja maa, meele ja keha üksolemise kogemuses. See oli teekond püha ühenduseni iseenda ja kogu kosmosega ning seda on mõistetud nii esoteerilises kristluses, tantristlikus budismis, hinduistliku tantra traditsioonides, taoismis, sufismis ja ka vanades jumalannakultuurides, kust need teadmised algselt pärinevadki ning kus inimesed oskasid loomulikul viisil erinevaid jumalikke kohalolekuid kehastada. Paljudes kultuurides peideti neid saladusi märkide, sümbolite, müütide ja legendide keelde ning mõistatuslikke sümboleid leidub rohkesti ka Eestimaa vanemas pärandis.   

Arhetüübi olemus  

Jumalannakultuuri tarkust on alati ilmestanud oskus kehastada erinevaid jumalikke või minaüleseid vaimseid vägesid. See põhineb oskusel kasutada arhetüüpe kui valgustunud teadvuse kuvandeid ning nende abil aktiveerida oma sisemine jumalik vägi, et hoida seda kaitsvas ja toetavas vormis, kuni see on omandanud iseseisva jõu vabalt ja loovalt ennast avaldada – kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks ja kooskõlas suure tervikuga. Teatud mõttes on sellised sisemised kuvandid inimpotentsiaali prototüübid, mis ei ela mitte ainult meie sees, vaid eksisteerivad ka kosmilises teadvuses. Töötades arhetüüpides peituva väega, saame tagasi oma elujõu ning meid justkui äratatakse taas ellu.  

Iga inimese sees elab jumalik vägi, mis uinub meis justkui seemne kujul, ent millel on võime end ka täielikult avaldada. See on kuvand meie kõrgemale olemusele, meie täisväele ehk sellele, kelleks meil on potentsiaal saada. See on meie tõeline mina, keda tavatasandil eitame ja vähendame, sest enamik meist ei suuda aktsepteerida seda mõõtmatut potentsiaali, mis meie sisemuses avaneb. Siiski on see meie parim mina, egost vaba mina ning see osa kõiksusest, kes küll toimib läbi meie, kuid tegutseb kõikide hüvanguks.  

Me kõik suudame need võimsad arhetüübid enda sees aktiveerida ning teha neist oma liitlased. Sel viisil suudame äratada multidimensioonilised tahud oma minaülesest olemusest, mille peegeldused eksisteerivad ka Kõiksuse teadvuses. Me võime neid nimetada jumalateks ja jumalannadeks või pidada neid omaenda olemuse osadeks, keda saab rasketel aegadel appi paluda. Kuid ükskõik, kuidas me nende olemust ka tõlgendame, nad esindavad kuvandeid, mida võib leida kõigist, ning kui me õpime nendega suhestuma, võime kogeda nende tarkust ja sellele ligi pääseda.  

Riina Grethiel Leppoja, M.A, on meditatsiooniõpetaja ja kunstnik ning mitmete raamatute ja audiokursuste autor, kes on üle 30 aasta uurinud erinevate kultuuride ja traditsioonide vaimseid õpetusi ning aastakümneid igapäevaselt mediteerinud. Tema raamatud „Suure Jumalanna müsteeriumid“ ja „Ürgilm, haldjad, jumalannad ja esivanemad“ käsitlevad kosmilise naisprintsiibi tagasitulekut meie teadvusruumi, pakuvad võtmeid muistete esivanemate unustatud tarkuse juurde ning uurivad viise, kuidas integreerida mütoloogiliste kuldajastute psühholoogilist mõju meie tänapäeva kiiresse ja vasaku ajupoolkera poolt juhitud ellu. Paljude aastate jooksul on Riina Grethiel uurinud Suure Jumalanna erinevaid avaldumisvorme nii kogu maailma mütoloogias ja religioossetes traditsioonides kui ka eesti regilauludes ja geomeetrilistes kirjades. Üheks tema eesmärgiks on  leida tee, kuidas äratada esivanemate sügavat rahuvibratsiooni kandev tarkus ning aktiveerida Suure Jumalanna puhaste arhetüüpide vägi meie igapäevases kogemuses. Tähtsaimaks võtmeks nende saladuste avastamisel peab ta budistlikku õpetust ja filosoofiat ning Tühjuse mõistmisest lähtuvaid meditatsioonitehnikaid, millega ta on tegelenud aastakümneid – nii tõlkides ja uurimustöid kirjutades kui meditatsioonipraktikuna. Riina Grethiel jagab oma teadmisi seminaridel, tutvustades abivahenditena mitmeid transformeerivaid meditatsioonitehnikaid, mis aitavad äratada meie sisemist tarkust ning viivad keha ja meele sünkroniseerumisele. 

Vt ka: "Kolmikjumalanna meie muinaspärandis" - 
https://valgusesaar.blogspot.com/2018/05/kolmikjumalanna-meie-muinasparandis.html

Hind: 17.44 EUR /15.70 EUR

Tekst valgusesaar.comArray ( [0] => Array ( [lng_id] => 0 [lng_ord] => 0 [short_name] => GLOB [lng_name] => Globaalne ) [1] => Array ( [lng_id] => 1 [lng_ord] => 0 [short_name] => EST [lng_name] => Eesti ) [2] => Array ( [lng_id] => 2 [lng_ord] => 0 [short_name] => ENG [lng_name] => Inglise ) )