Labürindipühitsus ehk teekond südame pühasse ruumi ja valguskeha aktiveerimine (3 CD)

Labürindipühitsus ehk teekond südame pühasse ruumi ja valguskeha aktiveerimine (3 CD)

Enese tõelisele jumalikule olemusele häälestav audiokursus

Riina Grethiel

Selle väga intensiivse ja kontsentreeritud audiokursuse eesmärgiks, mis on loodud mitmete aastate jooksul Püha Geomeetria ja Loomise Koolis toimunud elavate seminaride põhjal, on juhatada otsija läbi tema olemuse eri kihtide südames asuva vaimse allikani – sinna, kus Loomine aset leiab. "Teekond", mis võttis algul (aastatel 2004-2005) aega seitse nädalat, kestis hiljem kolm ja viimaks kaks nädalavahetust, on nüüd koondatud kokku kolmele CD-le ning sisaldab transformeerivat protsessi, mille käigus aktiveerite oma valguskeha. Nii nagu elav seminaride tsükkel, on ka käesolev audiokursus üles ehitatud labürint-mandala printsiibile. Tegemist on astmelise, spiraalselt kulgeva rajaga eneses olevate tasandite läbimiseks, integreerimiseks ning tasakaalustamiseks, et jõuda Jumala kogemuseni (Püha Graalini) enese sees.

Labürindipühitsus
On üks eriline sümbol, mida võib leida kõikjalt üle kogu maailma, paljudest kultuuridest, paljude rahvaste hulgast. See on ringikujuline labürint, mille põhiplaan on ülesehitud nii, et teekond läbi labürindis olevate eri kihistuste koosneb vaid ühest võimalikust rajast ning see rada viib alati välja labürindi keskmesse. Rännak läbi niisuguse labürindi on tegelikult teekond ringi ehk mandala keskpunkti. Tegemist on vaimse labürindiga, mida võib vaadelda ka kui kaarti omaenese jumaliku olemuse leidmise juurde. See teekond on spiraalne ning kulgeb teatud loogika alusel läbi meie olemuse seitsme tähtsama kihistuse, mida pühitsetav üheks harmooniliseks tervikuks lõimib. Vaimne labürint ei ole keerdkäikude rägastik, kuna läbi erinevate kihistuste viib vaid üksainus rada ning seda järgides jõutakse alati sihile – oma olemuse keskmesse, kus kogetakse täiuslikku rahu ja üksolemist jumalikuga nii iseendas kui kõiges olemasolevas.

Enne labürindikeskmesse – südame pühasse ruumi – jõudmist võib eristada seitset kihistust, mida pühitsusprotsessi käigus läbitakse. Need on seitse õppetundi, mis moodustavad koos lahutamatu terviku ning hõlmavad: (1) häälestumist Kõrgemale Tahtele (ja enese tervendamist Kõrgema Tahte kiirtega, mis on ääretult võimas ja kõike negatiivset lahustav puhas Allika energia); (2) sisemise mees- ja naispoole tasakaalustamist; (3) hirmumustrite lahustamist; (4) südame tervendamist ja Kõrgema Mina ehk Taevase hingega ühinemist (mille käigus kutsutakse tagasi ning integreeritakse teie tervikolemisse ka kõik kaotsiläinud hingeosad); (5) valguskeha ehk Mer-Ka-Ba aktiveerimine (nagu on kirjeldatud Drunvalo Melchizedeki raamatu "Elulille iidne saladus" II osas) ja vaimu ehk võimsa Mina Olen Kohaloleku ankurdamine; (6) ühenduse loomine oma sisemise õpetaja ehk vaimse teejuhiga (keda võib nimetada ka Kõrgemaks Õpetajaks), kes vahendab meile Allika tarkust, ning (7) avanemine kanaldamisele ja omaenda sisemise jumalikkuse esiletoomisele, oma Tõe väljendamisele ja selles elamisele. Pühitsus kulmineerib rännakus kõige pühamasse paika enese sees – oma südame pühasse ruumi, kust võite leida oma eluülesande sümboleid, tervendada Maad, avastada läbipääsu avakosmosesse ja teistesse tegelikkustesse või suunduda kõige salajasemasse ning pühamasse loomiskambrisse, kus kohtute Allika enesega.

Selle audiokursuse eesmärgiks on avanemine eespool nimetatud tasanditele, samuti nende tasandite tasakaalustamine ja tervikuks integreerimine. Protsess koosneb kaheksast meditatsioonist ja valguskeha aktiveerivast kujustamisharjutusest, mis on mahutatud kolmele CD-le.

1. MEDITATSIOON
Tervendamine Kõrgema Tahte kiirtega, koos inglitega Allikasse tõusmine, sisemise nais- ja meespoole tasakaalustamine, tervendamine puhta Algallika valgusega, põhihirmude eemaldamine.

2. MEDITATSIOON
Südamekeskuse tervendamine, kaotsiläinud hingeosade tagasitoomine, ühtesulamine Taevase hingega.

3.-6. MEDITATSIOON
Valguskeha aktiveerimine (3)
Esimene osa: energiaväljade puhastamine (4)
Teine osa: väe äratamine ja südamesse tõstmine (5)
Kolmas osa: valguskeha käivitamine ja Mina Olen Kohaloleku ehk vaimu ankurdamine
(6) Valguskeha käivitamise lühiversioon

7. MEDITATSIOON
Ühenduse loomine oma Kõrgema Õpetajaga ja sissejuhatus kanaldamisse.

8. MEDITATSIOON
Labürindipühitsus ja südame püha ruum

Sama audiokursust on nüüd võimalik osta ka MP3-failidena.

14. Kõrgema Tahte kiir
Hingeosade tagasitoomine
Katkend Mer-Ka-Ba meditatsioonist

Hind: 29.99 EUR /26.99 EUR

Tekst valgusesaar.comArray ( [0] => Array ( [lng_id] => 0 [lng_ord] => 0 [short_name] => GLOB [lng_name] => Globaalne ) [1] => Array ( [lng_id] => 1 [lng_ord] => 0 [short_name] => EST [lng_name] => Eesti ) [2] => Array ( [lng_id] => 2 [lng_ord] => 0 [short_name] => ENG [lng_name] => Inglise ) )